Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Praca, praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  

NABÓR NA WYŻSZE STANOWISKA PAŃSTWOWE W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU:

1) Nazwa i adres urzędu: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
2) Określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
3) Wynik naboru: nie wyłoniono kandydata do objęcia stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

PRACA W MINISTERSTWIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonani polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną. Na
bór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość naboru oznacza, iż wszyscy obywatele mają prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Konkurencyjność naboru oznacza, iż zatrudniana jest osoba, która w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, której wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Wszystkie osoby, chcące aplikować na wolne stanowisko w służbie cywilnej w MIR, muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Dodatkowe informacje o ofertach pracy lub praktykach, stażach i wolontariacie znajdą Państwo w każdej z zakładek.

Informacje o pracy w służbie cywilnej można znaleźć również na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

 


Autor:Autor ostatniej modyfikacji:
Robert SidorowiczŁukasz Mrozik
Data opracowania:Data ostatniej modyfikacji:
2006-01-02 16:01:312015-05-14 09:05:25
Ilość odsłon artykułu: 196472
Rejestr zmian na stronie
Rejestr zmian na portalu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00