Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Zamówienia publiczne  
Przetarg nieograniczony wykonanie badania ewaluacyjne pn. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. pn. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 12 czerwca 2015 r., do godz. 11 : 00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.41.2015.MP

28.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy prawnej pn. "Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie koordynacji stanowisk zajmowanych przez państwa członkowskie UE na forum Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku oraz Międzynar. Organiz. Morskiej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy prawnej pn. "Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie koordynacji stanowisk zajmowanych przez państwa członkowskie UE na forum Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)”

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 10 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2510.35.2015.TKa

27.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnychw Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 9 czerwca 2015 r., do godz. 10 : 00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.39.2015.MP

22.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt."Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013".


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Pt. "Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013".

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 08 czerwca 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.36.2015.RB

22.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne

Przedmiotem zamówienia wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 8 czerwca 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.38.2015.MCH

22.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych poligraficznych urzadzeń drukujacych Oce o Canon.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych poligraficznych urzadzeń drukujacych Oce o Canon.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do  01.06.2015 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.37.2015.RB

 

18.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa w zakresie analizy i oceny projektowanych zmian przepisów w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie analizy i oceny projektowanych zmian przepisów w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 3 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer sprawy: BDG.V.2511.23.2015.TKa 

13.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 20 maja 2015 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.26.2015.TKa

 

08.05.2015więcej...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na swiadczenie uslug cateringowych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Numer sprawy: BDG.V.2511.31.2015.RB
07.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomiczno – finansowego w sektorze energetycznym w obszarze tematycznym inwestycji wspieranych z POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomiczno – finansowego w sektorze energetycznym w obszarze tematycznym inwestycji wspieranych z POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020.

Ofertę wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć do 8 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: BDG.V.2511.12.2015.AD

05.05.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług audytu wskazanych elementów centralnego systemu teleinformatycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu systemów informatycznych SL2014 oraz Systemu Zarządzania Tożsamością

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 12.05.2015 r. do godz. 11:30 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.28.2015.GK

30.04.2015więcej...
Jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji merytorycznej i graficznej publikacji o charakterze edukacyjno-publicystycznym pod roboczym tytułem „Dlaczego planowanie przestrzenne jest ważne?"

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji merytorycznej i graficznej publikacji o charakterze edukacyjno-publicystycznym pod roboczym tytułem „Dlaczego planowanie przestrzenne jest ważne?”.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w konkursie należy złożyć do 14 maja 2015 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.27.2015.KS

30.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego, pn. Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego, pn. Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 1 czerwca 2015 r., do godz. 10 : 00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.32.2015.MP

27.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług 4 kontroli krzyżowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 4 kontroli krzyżowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 04.05.2015 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.30.2015.GK

23.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wydanie i dystrybuowanie wersji papierowej oraz elektronicznej magazynu promującego Fundusze norweskie i EOG

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydanie i dystrybuowanie wersji papierowej oraz elektronicznej magazynu promującego Fundusze norweskie i EOG.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 27 maja 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG-V-281-102-MCH/14

20.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji pt. Ocena efektów realizacji 9 osi priorytetowej PO IG 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Pt."Ocena efektów realizacji 9 osi priorytetowej PO IG 2007-2013".

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 6 maja 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.24.2015.RB

17.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji pt. Ocena efektów PO IG w zakresie ochrony własności intelektualnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji pt. Ocena efektów PO IG w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 30 kwietnia 2015 r., do godz. 10 : 00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.29.2015.MP

15.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, polegająca na przeprowadzeniu konkursu, wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych i filmowo-multimedialnych prezentujących projekty nominowane, nagrodzone i wyróżnione w konkursie.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 22 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.21.2015.MCH

13.04.2015więcej...
Negocjacje z ogłoszeniem na opracowanie koncepcji kampanii telewizyjnej na temat SPPW, jej produkcję oraz zakup czasu antenowego w celu emisji kampanii w stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim oraz cyklu audycji i jego zwiastunów w Internecie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, produkcja i emisja materiałów telewizyjnych, w tym dedykowanych audycji i zwiastunów, na ogólnopolskim kanale telewizyjnym (o udziale w rynku na poziomie minimum 5 %), której celem jest promocja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), z naciskiem na rozpoczynający ją tzw. „tydzień szwajcarski” oraz wsparciem kampanii w internecie. Zamawiający dopuszcza również dodatkowo emisję na ogólnopolskich kanałach tematycznych, w tym informacyjnych.

Na kampanię powinny składać się:
a. akcja informacyjna pn. „tydzień szwajcarski”, dedykowana SPPW, polegająca na obecności na antenie tematyki związanej z projektami realizowanymi w ramach SPPW;
b. cykl dedykowanych audycji w oparciu o projekty/tematykę wspieraną w ramach SPPW;
c. zwiastuny promujące „tydzień szwajcarski” oraz cykl dedykowanych audycji;
d. emisja cyklu dedykowanych audycji i jej zwiastunów w internecie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych działań promocyjno-informacyjnych, uzupełniających ww. kampanię, w szczególności w internecie.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 11 maja 2015 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  – pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2510.20.2015.MWr

10.04.2015więcej...
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację oraz przeprowadzenie czterech weekendowych eventów (imprez) promujących Fundusze norweskie i EOG

Przedmiotem zamówienia na kompleksową organizację oraz przeprowadzenie czterech weekendowych eventów (imprez) promujących Fundusze norweskie i EOG.
Zakres zadania obejmuje również przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, popularyzującej wśród grup docelowych wiedzę o wydarzeniach oraz zachęcającej potencjalnych uczestników do udziału w eventach.

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 14 maja 2015 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - pokój 0001,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Numer sprawy: BDG.V.2511.25.2015.JZ

08.04.2015więcej...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Autor:Autor ostatniej modyfikacji:
Anna KobylińskaMaciej Klimowicz
Data opracowania:Data ostatniej modyfikacji:
27-04-2007 00:00:002008-08-17 03:00:51
Ilość odsłon artykułu: 218143
Rejestr zmian na stronie
Rejestr zmian na portalu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00