Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Projekty aktów prawnych  
27-11-2013

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH

Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414).

Zgodnie z ww. ustawą p
rojekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH

Prawo unijne

Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L – prawodawstwo, seria C – informacje i zawiadomienia.

Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznegojest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Prawo polskie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718), akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

Autor:Autor ostatniej modyfikacji:
Łukasz MrozikPaweł Nowak
Data opracowania:Data ostatniej modyfikacji:
2012-01-10 14:37:302015-02-16 15:35:54
Ilość odsłon artykułu: 38324
Rejestr zmian na stronie
Rejestr zmian na portalu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00