Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
20-09-2013

UWAGA: Najnowsze dokumenty znajdują się na dole strony. Kolejne etapy prac nad ustawą zamieszczane są według porządku chronologicznego. 

UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE

Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych i z marszałkami województw (w ramach uzgodnień międzyresortowych) :

Pisma kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych i do marszałków województw

Uwagi z uzgodnień międzyresortowych:

Uwagi urzędów marszałkowskich:

Zestawienie uwag zebranych podczas uzgodnień

KONFERENCJA UZGODNIENIOWA

Projekt:

Korespondencja dot. organizacji konferencji uzgodnieniowej:

Ustalenia po konferencji uzgodnieniowej:

KONSULTACJE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI, KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PONOWNIE Z MARSZAŁKAMI WOJEWÓDZTW

Projekt skierowany do konsultacji społecznych:

Pisma kierujące projekt do konsultacji społecznych:

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Stanowisko MIR wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego:

Autor:Autor ostatniej modyfikacji:
Rafał JendrzejewskiPaweł Nowak
Data opracowania:Data ostatniej modyfikacji:
2013-09-20 16:09:172014-02-04 08:46:31
Ilość odsłon artykułu: 7882
Rejestr zmian na stronie
Rejestr zmian na portalu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00