Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Komórki organizacyjne MIR - kontakt  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Adres siedziby głównej: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Godziny pracy urzędu: 8.15-16.15
Centrala telefoniczna: 22 273 70 00  


Sekretariat minister Marii Wasiak
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, e-mail: sekretariatMWasiak@mir.gov.pl

Sekretariat sekretarza stanu Zbigniewa Rynasiewicza
tel. 22 630 18 20, fax 22 630 18 22, e-mail: sekretariatzrynasiewicza@mir.gov.pl

Sekretariat sekretarza stanu Waldemara Sługockiego
tel. 22 273 70 20, fax 22 273 70 21, e-mail: sekretariatwslugockiego@mir.gov.pl

Sekretariat sekretarza stanu Pawła Olszewskiego
tel. 22 630 18 00, fax 22 630 18 02, e-mail: sekretariatpolszewskiego@mir.gov.pl

Sekretariat podsekretarza stanu Marcelego Niezgody
tel. 22 273 70 30, fax 22 273 70 31, e-mail: sekretariatmniezgody@mir.gov.pl

Sekretariat podsekretarza stanu Pawła Orłowskiego
tel. 22 273 70 40, fax 22 273 70 41, e-mail: sekretariatporlowskiego@mir.gov.pl

Sekretariat podsekretarza stanu Doroty Pyć
tel. 22 630 18 70, fax 22 630 18 72, e-mail: sekretariatdpyc@mir.gov.pl

Sekretariat podsekretarza stanu Iwony Wendel
tel. 22 273 70 60, fax 22 273 70 61, e-mail: sekretariatiwendel@mir.gov.pl 

Sekretariat podsekretarza stanu Sławomira Żałobki
tel. 22 630 14 00, fax 22 630 14 02, e-mail: sekretariatszalobki@mir.gov.pl


Schemat organizacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - stan na 6 lutego 2015 r.Kliknięcie w schemat otwiera go w nowym oknie, w wyższej rozdzielczości
Opis schematu organizacyjnego (Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie pobierz plik) (136 KB)

W skład Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Departament Budownictwa (DB)
tel. 22 522 51 00
fax 22 522 51 05
e-mail: sekretariatDB@mir.gov.pl

Departament Budżetu Infrastruktury (DBI)
tel. 22 630 13 40
fax 22 630 13 11
e-mail: sekretariatDBI@mir.gov.pl

Departament Budżetu Rozwoju (DBR)
tel. 22 273 73 50
fax 22 273 89 04
e-mail: sekretariatDBR@mir.gov.pl

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)
tel. 22 273 74 50
fax 22 273 89 06
e-mail: sekretariatDCD@mir.gov.pl      

Departament Dróg i Autostrad (DDA)
tel. 22 630 17 00
fax 22 630 19 09
e-mail: sekretariatDDA@mir.gov.pl
 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF)
tel. 22 273 80 50, 273 80 51
fax 22 273 89 19
e-mail: sekretariatDZF@mir.gov.pl 

infolinia: 0 801 337 801
 
Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)
tel. 22 522 51 50
fax 22 522 51 54

Departament Informatyki (DI)
tel. 22 273 72 00
fax 22 273 89 00
e-mail: sekretariatDI@mir.gov.pl

Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI)
tel. 22 273 81 01
fax 22 273 89 21
e-mail: sekretariatDKI@mir.gov.pl
      

Departament Kontroli (DK)
tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
e-mail: sekretariatDK@mir.gov.pl

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS)
tel. 22 273 76 00, 273 76 01
fax 22 273 89 08
e-mail: sekretariatDKS@mir.gov.pl

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF)
tel. 22 273 79 00
fax 22 273 89 10
e-mail: sekretariatDKF@mir.gov.pl

Departament Lotnictwa (DL)
tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mir.gov.pl

Departament Mieszkalnictwa (DM)
tel. 22 522 53 00
fax 22 522 53 04
e-mail: sekretariatDM@mir.gov.pl

tel. 22 522 54 00
fax 22 522 54 07
e-mail: sekretariatDOI@mir.gov.pl 
 
tel. 22 522 52 00
fax 22 522 52 03
e-mail: sekretariatDOII@mir.gov.pl 
 
 
Departament Prawny (DP)
tel. 22 630 12 20
fax 22 630 12 66
e-mail: sekretariatDP@mir.gov.pl  
 
 
 
Departament Programów Ponadregionalnych (DPP)
tel. 22 273 82 00, 273 82 01
fax 22 273 89 14
e-mail:
sekretariatDPP@mir.gov.pl
 
Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC)
tel. 22 273 75 00, 273 75 01
fax 22 273 89 07
e-mail: sekretariatDRC@mir.gov.pl 

Departament Rozwoju Kolei (DRK)
tel. 22 630 13 00
fax 22 630 19 30
e-mail: sekretariatDRK@mir.gov.pl

Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (DWI)
tel. 22 273 77 50
fax 22 273 89 17
e-mail:
sekretariatDWI@mir.gov.pl 

tel. 22 630 12 40
fax 22 630 12 02
 
tel. 22 630 13 01
fax 22 630 19 30
 
tel. 22 630 16 39
fax 22 630 14 97
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl
 
 
 
 

Biuro Administracyjne (BA)
tel. 22 273 72 50
fax 22 273 89 01
e-mail: sekretariatBA@mir.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) 
tel. 22 273 71 50
fax 22 273 89 22
e-mail: sekretariatBDG@mir.gov.pl

Biuro Ministra (BM)
tel. 22 273 71 00
fax 22 273 89 02
e-mail: sekretariatBM@mir.gov.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK)
tel. 22 630 14 70
fax 22 630 14 85
e-mail: sekretariatbzk@mir.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL)
tel. 22 273 73 00
fax 22 273 89 03
e-mail: sekretariatBZL@mir.gov.pl

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)
tel. 22 630 12 55
fax 22 630 12 60
e-mail: sekretariatSKR@mir.gov.pl    


zobacz także:
Członkowie Gabinetu Politycznego

_______________

Dyrektor Generalny
Adam Wojtaś
tel. 22 273 70 70
fax 22 273 70 71
e-mail: sekretariatdyrektorageneralnego@mir.gov.pl

Informacja o organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju znajduje sie w zakładce Organy podległe lub nadzorowane, informacje o jednostkach podległych lub nadzorowanych umieszczone są w zakładce Jednostki podległe lub nadzorowane.

Autor:Autor ostatniej modyfikacji:
Robert SidorowiczMarianna Sidoroff
Data opracowania:Data ostatniej modyfikacji:
2006-01-04 11:49:572015-05-19 09:02:07
Ilość odsłon artykułu: 74504
Rejestr zmian na stronie
Rejestr zmian na portalu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00