SZUKAJ W SERWISIE
Dziennik Urzędowy  

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
   1. Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-01-11
   2. Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-03-14
   3. Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-04-03
   4. Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  PDF 2013-04-03
   5. Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru  PDF 2013-04-03
   6. Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-06-28
   7. Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego   PDF 2013-07-01
   8. Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-07-05
   9. Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-07-05
 10. Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"  PDF 2013-07-18
 11. Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich  PDF 2013-07-31
 12. Zarządzenie nr 15 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych  PDF 2013-09-12
 13. Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-09-17
 14. Zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego   PDF 2013-09-23
 15. Zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  PDF 2013-10-31
 16. Zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu "Budowa i utrzymanie systemu informatycznego na perspektywę finansową 2014-2020"  PDF 2013-11-14
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00